Privacy policy

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Bij Christoffel kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Bij Christoffel , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Bij Christoffel  verstrekt. Bij Christoffel  kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

Mogelijke aanvullende persoonsgegevens die Bij Christoffel  verwerkt zijn:

– Adres
– Postcode
– Woonplaats
– Bedrijfsnaam

Waarom Bij Christoffel  gegevens nodig heeft

Bij Christoffel  verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van overeenkomsten/aanvragen, verwerking van bestellingen, het incasseren van betalingen, optimaliseren van de website en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Bij Christoffel  kan uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst, doorgaans bestaande uit één of meerdere overeenkomsten zoals:

– Contactformulier

Indien u een gesloten overeenkomst bij ons heeft kunnen uw persoon gegevens gebruikt worden voor:

Factureren (indien van toepassing)
Informeren over overeenkomsten of belangrijke wijzigen in en rondom deze overeenkomsten of waar deze op van toepassing zijn.

Hoe lang Bij Christoffel  gegevens bewaart

Bij Christoffel  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan één jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Bent u met ons tot een overeenkomst gekomen nu of in het verleden. Dan worden u gegevens niet langer dan 7 jaar bewaard. Hierbij gaat het alleen om de gegevens die in de documenten zijn opgenomen die we volgens de wettelijke bewaarplicht verplicht zijn te bewaren.

Externe diensten waarmee persoonsgegevens gedeeld worden

– Google Analytics bewaard u gegevens 14 maanden waarna deze automatisch verwijderd worden. Het privacybeleid van Google Analytics kunt u hier lezen.

Delen met anderen

Bij Christoffel  verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Persoonsgegevens worden alleen verstrekt voor de volgende doeleinden:

– Boekhouding
– Steekproef toeristenbelasting


In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Bij Christoffel ​​​​​​​ worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

Bij Christoffel gebruikt deze informatie uitsluitend om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
 

Google Analytics

Bij Christoffel maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Bij Christoffel ​​​​​​​ bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Bij Christoffel te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Bij Christoffel​​​​​​​ heeft hier geen invloed op.

Bij Christoffel ​​​​​​​heeft Google geen toestemming gegeven om via Bij Christoffel ​​​​​​​verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@bijchristoffel.nlBij Christoffel​​​​​​​ zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren en uitvoeren indien van toepassing.

Bij Christoffel ​​​​​​​ behoudt het recht om eventuele persoonsgegevens te bewaren indien dit wettelijk verplicht is tot de datum dat de bewaarplicht voldaan is, of het niet langer wettelijk verplicht is.

Beveiligen

Bij Christoffel  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Bij Christoffel  maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Bij Christoffel  ​​​​​​​verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Bij Christoffel op via Bij Christoffel  info@bijchristoffel.nl. Deze website is een website van Bij Christoffel  ​​​​​​​.

Bij Christoffel is als volgt te bereiken:

Postadres: Veerweg 11a 5872 AE Broekhuizen
Vestigingsadres: Veerweg 11a 5872 AE Broekhuizen

E-mailadres: info@bijchristoffel.nl
Telefoonnummer: 085 483 2122

 

Bij Christoffel

OPENINGSTIJDEN

Maandag 12:00 - 22:00 geopend
Dinsdag Gesloten
Woensdag Gesloten
Donderdag 12:00 - 22:00 geopend
Vrijdag 12:00 - 22:00 geopend
Zaterdag 11:00 - 22:00 geopend
Zondag 11:00 - 22:00 geopend

CONTACT

Veerweg 11a
5872 AE Broekhuizen

info@bijchristoffel.nl
085 483 2122

SOCIAL MEDIA